Αρχική  |  ο Δήμος  |  Επικοινωνία

Δελτίο Τύπου - 3/7/2018

Μετά από μια μακρά και επίπονη γραφειοκρατική διαδικασία, ολοκληρώθηκε η λήψη όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την εκτέλεση του έργου της αναβάθμισης και τσιμεντόστρωσης του περιφερειακού δρόμου Ποταμού Αντικυθήρων συνολικού μήκους 1.100 μέτρων, ο οποίος θα αναβαθμίσει σημαντικά το νησί. Το έργο αυτό εντάχθηκε στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής το 2014 με προϋπολογισμό 285.000€ μετά από αίτημα και ενέργειες του τότε Προέδρου της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας και νυν Δημάρχου κ. Ευστρ. Χαρχαλάκη, αίτημα που υποστηρίχθηκε και από τον τότε Δήμαρχο κ. Θεόδωρο Κουκούλη και έγινε αποδεκτό από τον τότε Αντιπεριφερειάρχη κ. Δημ. Κατσικάρη. Το έργο παρέμεινε στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας και με τη νέα περιφερειακή αρχή καθώς τόσο η κα. Δούρου όσο και ο κ. Χατζηπέρος το στήριξαν ένθερμα εξαρχής. 

Λόγω της υπαγωγής των Αντικυθήρων στο Δίκτυο Natura 2000, για την τσιμεντόστρωση ενός προϋφιστάμενου από τριακονταετίας δρόμου απαιτείται η έγκριση 14 υπηρεσιών:

1. Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
2. Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού
3. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων
4. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Νήσων
5. Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
6. Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
7. Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων
8. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Αν. Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων
9. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας
10. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
11. Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων
12. Διεύθυνση Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων Υπουργείου Περιβάλλοντος
13. Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών
14. Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας

Για να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση του έργου, το 2015, η Δημοτική Αρχή, υπέγραψε σύμβαση με ιδιώτη μελετητή,  ο οποίος ανέλαβε να ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία για την οποία χρειάστηκαν πάνω από 3 χρόνια.

Μετά την τελική έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου δυνάμει της με αρ. 48602/2887/02-07-2018 (ΑΔΑ: Ψ4ΑΖΟΡ1Κ-Μ0Ν) Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, απομένει πλέον η αποδοχή της επικαιροποιημένης μελέτης από το ΔΣ, η έγκριση των όρων και της σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια και η δημοπράτηση του έργου που εκτιμάται ότι θα γίνει στις αρχές του 2019.

Είναι πάντως αντιληπτό, ότι η εκτέλεση τέτοιας φύσης και έκτασης δημοτικών έργων, απαιτεί μεγάλο χρόνο ωρίμανσης, δαιδαλώδεις διαδικασίες αδειοδότησης και εγκρίσεων και σημαντικές χρονοκαθυστερήσεις που θα πρέπει η κεντρική διοίκηση να εξετάσει από την αρχή, καθώς η γραφειοκρατία δρα αποτρεπτικά σε κάθε προσπάθεια ανάπτυξης των νησιών μας.